Google

Vad är E-E-A-T? Guide till högre synlighet på Google.

Förstå Google E-E-A-T och förtjäna högre synlighet online

E-E-A-T står för Erfarenhet (Experience), Expertis (Expertise), Auktoritet (Authoritativeness) och Trovärdighet (Trustworthiness). För att rankas högt i Googles sökresultat räcker det inte längre med att bara använda rätt nyckelord. Google vill se att ditt innehåll är skapat av personer med rätt erfarenhet och expertis, att ditt företag är en auktoritet inom sitt område, och att informationen på din webbplats är trovärdig.