Förstå Google E-E-A-T och förtjäna högre synlighet online

Vad är E-E-A-T? Så ökar du din synlighet online

E-E-A-T står för Erfarenhet (Experience), Expertis (Expertise), Auktoritet (Authoritativeness) och Trovärdighet (Trustworthiness). För att rankas högt i Googles sökresultat räcker det inte längre med att bara använda rätt nyckelord. Google vill se att ditt innehåll är skapat av personer med rätt erfarenhet och expertis, att ditt företag är en auktoritet inom sitt område, och att informationen på din webbplats är trovärdig. Du måste förtjäna en hög ranking på Google. Genom att uppfylla dessa krav kan ditt företag inte bara förbättra sin synlighet online, utan också bygga förtroende hos potentiella kunder.

Varför är E-E-A-T viktigt för ditt företag?

Google’s algoritmer blir alltmer sofistikerade, och E-E-A-T är ett centralt koncept som hjälper till att säkerställa att innehållet på nätet är tillförlitligt och av hög kvalitet. För små och medelstora företag är det viktigt att förstå och utnyttja detta för att förbättra sin synlighet och trovärdighet online.

Låt oss ta en närmare titt på vad de olika delarna i E-E-A-T innebär och vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter till bättre synlighet online

Erfarenhet

Personlig Erfarenhet: För att Google ska anse att ditt innehåll är trovärdigt, bör det vara baserat på genuin erfarenhet. Detta innebär att du ska dela med dig av personliga insikter och verkliga exempel. Använd egna bilder, citat från kunder och detaljerade case studies för att visa att du har verklig erfarenhet inom ditt område.

Det här kan du göra:

 • Case Studies: Presentera detaljerade fallstudier där du visar hur dina tjänster eller produkter har hjälpt kunder att uppnå specifika mål. Använd verkliga siffror och konkreta resultat.
 • Kundcitat och Vittnesmål: Inkludera citat och berättelser från nöjda kunder. Detta stärker trovärdigheten och visar att du har verklig erfarenhet inom ditt område.
 • Egen Dokumentation: Dela bilder, videoklipp eller blogginlägg från din egen verksamhet. Det kan vara bakom kulisserna-material, hur du arbetar med kunder eller hur dina produkter tillverkas.

Expertis

Visa Din Expertis: Expertis innebär att du har gedigna kunskaper inom ditt område. Detta kan visas genom att skapa högkvalitativt innehåll som är djupgående och faktabaserat. Artiklar skrivna av sakkunniga, forskningsrapporter, och djupgående guider är exempel på innehåll som kan stärka din expertis.

Det här kan du göra:

 • Informativa Artiklar: Skriv artiklar som går på djupet i ämnen som är relevanta för din bransch. Fokusera på att ge värdefulla insikter och tips.
 • Webbseminarier och Workshops: Arrangera webbseminarier eller workshops där du delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Detta visar att du är en pålitlig källa av information.
 • Certifieringar och Utmärkelser: Visa upp eventuella certifieringar, utmärkelser eller andra erkännanden som bevis på din expertis.

Auktoritet

Bygg Auktoritet: Auktoritet handlar om hur välkänt och respekterat ditt innehåll är. För att bygga auktoritet bör du sikta på att få länkar från andra respekterade webbplatser, delta i branschdiskussioner, och publicera pålitliga studier och rapporter. Att samarbeta med andra auktoritativa aktörer i din bransch kan också öka din auktoritet.

Det här kan du göra:

 • Gästinlägg och Samarbete: Skriv gästinlägg på andra välrenommerade webbplatser och samarbeta med andra experter inom ditt område.
 • Branschdiskussioner: Delta aktivt i diskussioner på forum, sociala medier och andra plattformar där din målgrupp befinner sig.
 • Publicering av Forskning: Publicera egna forskningsrapporter, vitböcker eller fallstudier som andra kan referera till.

Trovärdighet

Skapa Trovärdighet: Trovärdighet uppnås genom att vara transparent och pålitlig. Det innebär att du bör ha tydlig och lättåtkomlig information om ditt företag, inklusive kontaktuppgifter och företagsinformation. Faktakontrollera ditt innehåll noggrant och visa tydligt dina källor.

Det här kan du göra:

 • Om Oss-sida: Ha en detaljerad ”Om Oss”-sida som beskriver företagets historia, värderingar och teammedlemmar.
 • Kontaktinformation: Gör det enkelt för besökare att hitta och kontakta dig genom att tydligt visa kontaktuppgifter och eventuell supportinformation.
 • Faktakontroll och Källor: Se till att allt innehåll är noggrant faktakontrollerat och att du alltid anger källor när du hänvisar till statistik eller annan information.

Börja förtjäna din synlighet på Google redan idag

Att förstå och implementera E-E-A-T kan vara en avgörande faktor för små och medelstora företag som vill förbättra sin synlighet online. Genom att fokusera på erfarenhet, expertis, auktoritet och trovärdighet kan du skapa innehåll som inte bara rankar högre i sökresultaten utan också skapar förtroende hos dina besökare.

Läs gärna denna fördjupande artikel hos Backlinko
Websolution kan hjälpa dig med att ta fram en strategi för E-E-A-T och hjälpa ditt företag till högre synlighet online

Timi Lindeman

70-talist som överlevde tiden före mobiltelefoner och internet och som sedan 2010 jobbat med webbutveckling, SEO och digital marknadsföring. Offline en storslukare av fotboll, musik och böcker.